Privacy

Privacyverklaring Teak en Wood

Teak en Wood vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. In deze privacyverklaring wordt daarom uitgelegd hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Teak en Wood kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Teak en Wood is via onderstaande contactgegevens voor u bereikbaar:

Telefonisch: 076 – 5987220
E-mail: info@teakenwood.nl
Post: Kraaiheuvelstraat 1, 4885 KZ Achtmaal

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerken onder meer de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

 • Voor- en achternaam (vereist voor het sluiten van de overeenkomst);
 • Adresgegevens (vereist voor het sluiten van de overeenkomst);
 • Telefoonnummer (vereist voor het sluiten van de overeenkomst);
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (bijvoorbeeld uw klikgedrag);
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • Internetbrowser of apparaat type;
 • Betalingsgegevens en betalingsgeschiedenis (vereist voor het sluiten van de overeenkomst);
 • Bestelgegevens (vereist voor het sluiten van de overeenkomst);
 • Account- of lidmaatschapsnummer c.q. -naam;
 • Inhoud correspondentie;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een account op onze website aan te maken.

Indien bovenstaande gegevens noodzakelijk zijn voor het sluiten c.q. de uitvoering van de overeenkomst, dan is het een vereiste dat u deze persoonsgegevens aan ons verstrekt. Wenst u deze persoonsgegevens echter niet aan ons te verstrekken, dan kunnen wij een goede uitvoering van de overeenkomst niet garanderen. Indien de verwerking van specifieke persoonsgegevens wettelijk verplicht is, zullen wij u daaromtrent informeren alsmede omtrent de mogelijke gevolgen indien u ervoor kiest deze persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken.

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij gebruiken daarbij de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen en in principe ook de door onszelf verzamelde persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van u voor de volgende doeleinden:

 1. Algemeen klantencontact
  De gegevens worden gebruik voor (i) het verstrekken van de door u opgevraagde informatie, (ii) contact met u over de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten en (iii) vragen en/of klachten.
 2. Afwikkeling van uw aankoop
  Ten behoeve van de overeenkomsten die u met ons sluit, gaat sluiten of heeft gesloten om onze diensten en/of producten aan u te kunnen leveren en/of voor het geven van advies over onze diensten en producten verwerken wij persoonsgegevens van u. U kunt hierbij denken aan persoonsgegevens om onze producten en/of diensten te kunnen bezorgen en persoonsgegevens voor het afhandelen van uw betaling.
 3. Retourneringen van bestellingen
  Wij verwerken uw persoonsgegevens om de retournatie van bestellingen te kunnen verwerken.
 4. Klantenaccount
  Uw persoonsgegevens worden verwerkt indien u gebruik maakt van de mogelijkheid een klantenaccount aan te maken. De voor het klantenaccount opgegeven persoonsgegevens worden bewaard, zodat u deze persoonsgegevens bij een volgende bestelling niet opnieuw hoeft in te voeren. Daarnaast bewaren we in het klantenaccount persoonsgegevens over uw bestellingen, zodat u deze eenvoudig kunt raadplegen. Uw inloggegevens voor het klantenaccount worden gebruikt voor het beveiligen van uw account op de website.
 5. Analyse surf-, zoek- en/of klikgedrag en persoonlijke aanbiedingen
  Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het analyseren van uw gedrag op onze website om daarmee onze website te kunnen verbeteren. Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt om producten of dienstverleningen aan te kunnen bieden die voor u wellicht interessant zouden kunnen zijn.
 6. Direct marketing
  Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u marktaanbiedingen, nieuwsbrieven, informatie-enquêtes en uitnodigingen te versturen via e-mail, tekstberichten, telefoongesprekken en/of de post. Via direct marketing willen wij u informatie doen toekomen over producten uit onze collectie die voor u op basis van uw laatste inkopen bij ons interessant zouden kunnen zijn.
 7. Reviews
  Indien u een review wilt schrijven, dan kunt u er zelf voor kiezen of uw persoonsgegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers. Wij houden in beginsel bij welke review u heeft geschreven om de kwaliteit van onze producten en/of diensten te kunnen verbeteren en zodat wij eventueel aan de hand van deze review contact met u kunnen opnemen om gerichte vragen aan u te kunnen stellen.
 8. Wettelijke verplichting
  Om informatie over u te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan opsporingsinstanties en het doen van belastingaangifte.
 9. Reparatie
  Om producten voor u te kunnen repareren verwerken wij persoonsgegevens.
 10. (Win)acties
  Indien u deelneemt aan een (win)actie verwerken wij persoonsgegevens, zodat wij u kunnen benaderen indien u een prijs heeft gewonnen of de keuze anderszins op u is gevallen.

Op basis van welke grondslag worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verwerken uw persoonsgegevens als wij daartoe wettelijk verplicht zijn en wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst ter levering van onze producten en/of diensten. Het kan ook voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Een gerechtvaardigd belang is over het algemeen juridisch, financieel of zakelijk van aard. Wij hebben onder meer in de volgende situatie een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken:

 • om aan u als onze klant reclame te sturen voor onze andere diensten en producten;
 • ter verdediging tegen juridische aanspraken;
 • ten behoeve van algemeen klantcontact voor het beantwoorden van vragen en het afhandelen van klachten;
 • om u zoveel mogelijk de voor u relevante inhoud op onze website te presenteren;
 • ter voorkoming en/of opsporing van fraude.

Tot slot verwerken wij enkele persoonsgegevens omdat u daarvoor uw toestemming heeft gegeven. Zoals bijvoorbeeld de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot uw klantenaccount. Hiervoor geldt dat u het recht heeft de toestemming op ieder moment in te trekken. Deze intrekking staat niet in de weg aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Delen van persoonsgegevens met derden

De persoonsgegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden in principe alleen gebruikt om u te kunnen voorzien van onze diensten en/of producten. Indien wij uw persoonsgegevens aan een derde verstrekken, spreken wij met deze partij af dat zij uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en dat zij net zo zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan als wij dat doen. Indien noodzakelijk sluiten wij met deze derde partij een verwerkersovereenkomst om op deze manier eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid te kunnen garanderen.

Wij kunnen onder meer in de navolgende gevallen uw persoonsgegevens aan de navolgende categorieën van derden verstrekken:

 1. indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal betalingen in onze webshop en maken wij gebruik van verzendingsbedrijven voor de bezorging van uw bestelling;
 2. indien u een bij ons gekocht product ter reparatie aanbiedt, kunnen wij gebruik maken van een derde voor het uitvoeren van deze reparatie. Mocht het noodzakelijk zijn, dan verstrekken wij uw persoonsgegevens aan deze reparateur.
 3. wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan bijvoorbeeld websitebureaus en/of agencies voor het analyseren van de persoonsgegevens over uw websitegebruik, voor het personaliseren en optimaliseren van de website en communicatie en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties;
 4. voor productbeoordeling kunnen we gebruikmaken van analysetools, moderating agencies en uitgeverijen. Zo kunnen we bedrijven inhuren die de berichten die op social media worden geplaatst controleren op aanvaardbaar taalgebruik.

Voor het overige verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw voorafgaande toestemming, in het geval dat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons belang of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en/of regelgeving. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie persoonsgegevens bij ons opvraagt in het kader van fraudeonderzoek. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze persoonsgegevens aan de politie te verstrekken.

Doorgiften persoonsgegevens aan een derde land of internationale organisatie

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan een derde land of internationale organisatie.

Cookies & Google Analytics

Wij gebruiken alleen functionele en analytische cookies. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij laten Google Analytics de ip-adressen anonimiseren en hoeven hier daarom geen toestemming voor te vragen.

Beveiliging van persoonsgegevens en bewaartermijn

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zorgen wij onder andere dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is, dat iedere transactie die via de website wordt verricht via een veilig betalingssystem wordt uitgevoerd, onze website wordt beveiligd door middel van informatiebeveiligingstechnieken (zoals firewalls) en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig (door externe partijen) gecontroleerd worden. Heeft u de indruk dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van bijvoorbeeld misbruik, neem dan gerust contact op met onze klantenservice of via info@teakenwood.nl.

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs noodzakelijk is om de genoemde doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de persoonsgegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

De meeste persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan nodig is om de door u gevraagde producten en/of diensten te kunnen leveren. Bepaalde persoonsgegevens bewaren wij zolang dat nodig is om de garantie op uw producten en/of diensten te kunnen blijven waarborgen. De persoonsgegevens die u heeft ingevoerd voor een klantenaccount, bewaren wij zolang u een actief klantenaccount hebt. Bepaalde fiscale documenten dienen wij op basis van wet- en regelgeving 7 jaar te bewaren. We bewaren uw persoonsgegevens voor direct marketing totdat u uw toestemming intrekt en/of u bezwaar maakt. Persoonsgegevens in verband met klantcontact bewaren wij ten minste 7 dagen en zoveel langer als dit nodig is voor het verlenen van klantcontact. Zo bewaren wij persoonsgegevens met betrekking tot klachten twee jaar. Persoonsgegevens in verband met winacties bewaren wij tot 45 dagen na het einde van de wedstrijd.

Minderjarigen

Wij hebben niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@teakenwood.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Uitoefening van uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en/of deze naar een door u genoemde organisatie over te dragen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, beperking, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@teakenwood.nl. Om misbruik te voorkomen vragen wij u om u adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Scherm in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer af. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID-app’ van de overheid voor gebruiken. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan helpen wij u uiteraard graag verder. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan wijzen wij u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de navolgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij hebben te allen tijde het recht en de mogelijkheid om de privacyverklaring (tussentijds) te wijzigen.